ТЕСТ
"Базові правила обліку ОЗ та запасів"
Тест
Перевірте себе, чи пам'ятаєте базові правила відображення в обліку операцій з основними засобами та запасами, що є на кожному підприємстві.
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Який вартісний критерій застосовують підприємства для класифікації основних засобів в бухгалтерському обліку (по ПСБО)?
Правильно :-)

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється ПСБО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :-(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється ПСБО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
НЕ ПРАВИЛЬНО :-(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється ПСБО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :-(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється ПСБО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :-(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється ПСБО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Які методи амортизації заборонено використовувати в податковому обліку (тобто за нормами ПКУ)?
НЕ ПРАВИЛЬНО :-(

Згідно ст.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
Не правильно :(

Згідно ст.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
Не правильно :(

Згідно ст.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
Правильно :)

Згідно ст.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Компанія купила основний засіб за 24000 грн, в т.ч. ПДВ - 4000 грн. Чи включається до собівартості придбаних ОЗ сума ПДВ 4000 грн?
Не правильно :(


Відповідно до п.8. ПСБО 7 «Основні засоби» в первинну вартість ОЗ включається сума непрямих податків, які не будуть компенсуватися підприємству.

Отже:
Якщо компанія є платником ПДВ і ОЗ буде виробничого призначення, братиме участь в оподатковуваних операціях, то ПДВ не включається до первісної вартості, тому що ПДВ компанія включить до податкового кредиту і свої податкові зобов'язання по ПДВ зменшить на суму податкового кредиту. Таким чином суми ПДВ компенсуються підприємству.
Не правильно :(

Відповідно до п.8. ПСБО 7 «Основні засоби» в первинну вартість ОЗ включається сума непрямих податків, які не будуть компенсуватися підприємству.

Отже:
Якщо компанія Неплатник ПДВ, то ПДВ включається до первісної вартості. Адже ці витрати не компенсуються підприємству.

НЕ ПРАВИЛЬНО :(

Відповідно до п.8. ПСБО 7 «Основні засоби» в первинну вартість ОЗ включається сума непрямих податків, які не будуть компенсуватися підприємству.

Отже:
Якщо компанія платник ПДВ, але ОЗ з самого початку невиробничого призначення (іншими словами - негосподарська діяльність). Або ОЗ бере участь тільки в неоподатковуваних операціях, то ПДВ включається до первісної вартості, так як немає права на податковий кредит та ПДВ не компенсується підприємству.

Правильно :)

Відповідно до п.8. ПСБО 7 «Основні засоби» в первинну вартість ОЗ включається сума непрямих податків, які не будуть компенсуватися підприємству.

Отже:

(1) Якщо компанія є платником ПДВ і ОЗ буде виробничого призначення, братиме участь в оподатковуваних операціях, то ПДВ не включається до первісної вартості, тому що ПДВ компанія включить до податкового кредиту і свої податкові зобов'язання по ПДВ зменшить на суму податкового кредиту. Таким чином суми ПДВ компенсуються підприємству.

(2) Якщо компанія Неплатник ПДВ, то ПДВ включається до первісної вартості. Адже ці витрати не компенсуються підприємству.

(3) Якщо компанія платник ПДВ, але ОЗ з самого початку невиробничого призначення (іншими словами - негосподарська діяльність). Або ОЗ бере участь тільки в неоподатковуваних операціях, то ПДВ включається до первісної вартості, так як немає права на податковий кредит та ПДВ не компенсується підприємству.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Що з перерахованого нижче є зміною облікової політики?
Не правильно :(

Згідно п. 10 ПСБО 6 не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для подій і операцій, які здійснюються вперше. Згідно ПСБО 6, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу доходів і витрат між періодами, тому зміна методу амортизації і термін експлуатації буде відноситься до зміни облікових оцінок, але не політики. Тому всі варіанти не є зміною облікової політики.
Не правильно :(

Згідно п. 10 ПСБО 6 не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для подій і операцій, які здійснюються вперше. Згідно ПСБО 6, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу доходів і витрат між періодами, тому зміна методу амортизації і термін експлуатації буде відноситься до зміни облікових оцінок, але не політики. Тому всі варіанти не є зміною облікової політики.
НЕ ПРАВИЛЬНО :(

Згідно п. 10 ПСБО 6 не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для подій і операцій, які здійснюються вперше. Згідно ПСБО 6, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу доходів і витрат між періодами, тому зміна методу амортизації і термін експлуатації буде відноситься до зміни облікових оцінок, але не політики. Тому всі варіанти не є зміною облікової політики.
Правильно :)

Згідно п. 10 ПСБО 6 не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для подій і операцій, які здійснюються вперше. Згідно ПСБО 6, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу доходів і витрат між періодами, тому зміна методу амортизації і термін експлуатації буде відноситься до зміни облікових оцінок, але не політики. Тому всі варіанти не є зміною облікової політики.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Компанія придбала принтер до відділу бухгалтерії вартістю 12000 грн, в т.ч. ПДВ 2000 грн. Компанія застосовує податкові різниці і є платником ПДВ. Який мінімальний термін амортизації даного обладнання за нормами ПКУ?
Не правильно :(

За ст. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку, первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість по ПСБО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.
Не правильно :(

За ст. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку, первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість по ПСБО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.
Правильно :)


За ст. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку, первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість по ПСБО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи може підприємство використовувати більше одного методу списання запасів?
ПРАВИЛЬНО :)

Згідно п. 16 ПСБО 9 однаковий метод списання повинен бути тільки для одиниць, у яких однакове призначення і однаковий спосіб використання, отже для канцелярії і палива можуть використовуватися різні методи, але які методи для яких видів запасів використовуються повинно бути закріплено в обліковій політиці.
Не правильно :(

Згідно п. 16 ПСБО 9 однаковий метод списання повинен бути тільки для одиниць, у яких однакове призначення і однаковий спосіб використання, отже для канцелярії і палива можуть використовуватися різні методи, але які методи для яких видів запасів використовуються повинно бути закріплено в обліковій політиці.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Яка база для нарахування ПДВ при списанні зіпсованих товарів, якщо при їх придбанні (виробництві) було право на податковий кредит?
Правильно :)

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбання (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
НЕ ПРАВИЛЬНО :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбання (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
Не правильно :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбання (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт:

«У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».


Не правильно :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбання (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт:

«У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».

ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи нараховуються податкові зобов'язання при списанні зіпсованих товарно-матеріальних цінностей?
Не правильно :(

Відповідно до ст. 198.5 ПКУ при списанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих), такі ТМЦ починають використовуватися в операціях, які не є господарською діяльністю такого платника податку. Так як при придбанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, то платник податків повинен не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за основною ставкою виходячи з вартості придбання таких товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих).
НЕ ПРАВИЛЬНО :(

Відповідно до ст. 198.5 ПКУ при списанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих), такі ТМЦ починають використовуватися в операціях, які не є господарською діяльністю такого платника податку. Так як при придбанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, то платник податків повинен не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за основною ставкою виходячи з вартості придбання таких товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих).
Правильно :)

Відповідно до ст. 198.5 ПКУ при списанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих), такі ТМЦ починають використовуватися в операціях, які не є господарською діяльністю такого платника податку. Так як при придбанні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих) суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, то платник податків повинен не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за основною ставкою виходячи з вартості придбання таких товарно-матеріальних цінностей (у тому числі зіпсованих).
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви ще погано знаєте базові правила відображення в обліку операцій з основними засобами та запасами, що є на кожному підприємстві.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 8-9-10 травня, на яких спікери розкажуть: про ризики в роботі юросіб: співпраця з ФОП, відсутність ТТН або 20-ОПП, нереальність операцій,зміни для юросіб: електронні гроші, авансові звіти та обмін інформацією, закриваємо 1-й квартал 2023: як бухгалтер може впливати на витрати підприємства.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви тільки починаєте робити перші кроки у вивченні базових правил відображення в обліку операцій з основними засобами та запасами, що є на кожному підприємстві.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів
8-9-10 травня, на яких спікери розкажуть: про ризики в роботі юросіб: співпраця з ФОП, відсутність ТТН або 20-ОПП, нереальність операцій,зміни для юросіб: електронні гроші, авансові звіти та обмін інформацією, закриваємо 1-й квартал 2023: як бухгалтер може впливати на витрати підприємства.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з системами опадаткування.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви вже знаєте деякі моменти про базові правила відображення в обліку операцій з основними засобами та запасами, що є на кожному підприємстві.

Але цього мало, щоб не допускати помилок у бухгалтерії.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів
8-9-10 травня, на яких спікери розкажуть: про ризики в роботі юросіб: співпраця з ФОП, відсутність ТТН або 20-ОПП, нереальність операцій,зміни для юросіб: електронні гроші, авансові звіти та обмін інформацією, закриваємо 1-й квартал 2023: як бухгалтер може впливати на витрати підприємства.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

І це дуже непогано, Ви маєте базові знання про базові правила відображення в обліку операцій з основними засобами та запасами, що є на кожному підприємстві.

Але Ви розумієте, що цього мало, щоб працювати на себе.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 8-9-10 травня, на яких спікери розкажуть: про ризики в роботі юросіб: співпраця з ФОП, відсутність ТТН або 20-ОПП, нереальність операцій,зміни для юросіб: електронні гроші, авансові звіти та обмін інформацією, закриваємо 1-й квартал 2023: як бухгалтер може впливати на витрати підприємства.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
22 травня о 15:00
відбудеться 1-й вебінар на тему:
"ТОП 3 помилки в обліку витрат підприємства"
Поставте нагадування прямо зараз,
щоб не забути і підключитися вчасно