ТЕСТ
"Правила відображення в обліку операцій"
Тест
Пройдіть тест та перевірте рівень знань та які помилки ви допускаєте!
Тест допоможе зорієнтуватися щодо власного рівня знань по веденню обліку юрособи .
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Який вартісний критерій застосовують підприємства для класифікації основних засобів в бухгалтерському обліку за НП(С)БО?
Правильно :)

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється НП(С)БО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється НП(С)БО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється НП(С)БО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється НП(С)БО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
Не правильно :(

Визнання основних засобів в бухгалтерському обліку регулюється НП(С)БО 7 «Основні засоби» і даний документ не встановлює критеріїв за сумою для класифікації необоротних активів, тому підприємство самостійно визначає цей критерій і закріплює його в обліковій політиці.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Які методи амортизації заборонено використовувати в податковому обліку (тобто за нормами ПКУ)?
Не правильно :(

Згідно пп.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.

Не правильно :(

Згідно пп.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
Не правильно :(

Згідно пп.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
Правильно :)

Згідно пп.138.3.1 ПКУ амортизація в податковому обліку не розраховується виробничим методом. Але так було до 23.05.2020. Податковою реформою (Закон № 466) в даний пункт внесено зміни і тепер виробничий метод дозволений і за нормами Податкового кодексу.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Який загальний строк зберігання первинних документів для юросіб прописано у ПКУ?
Не правильно :(

За п. 44.3 ПКУ строк зберігання документів, на основі яких складені податкові декларації юросіб, - 1825 днів з дати подання такої декларації (а для трансфортного ціноутворення та КІК - 2555 дні).
Правильно :)

За п. 44.3 ПКУ строк зберігання документів, на основі яких складені податкові декларації юросіб, - 1825 днів з дати подання такої декларації (а для трансфортного ціноутворення та КІК - 2555 дні).
Не правильно :(

За п. 44.3 ПКУ строк зберігання документів, на основі яких складені податкові декларації юросіб, - 1825 днів з дати подання такої декларації (а для трансфортного ціноутворення та КІК - 2555 дні).
Не правильно :(


За п. 44.3 ПКУ строк зберігання документів, на основі яких складені податкові декларації юросіб, - 1825 днів з дати подання такої декларації (а для трансфортного ціноутворення та КІК - 2555 дні).
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Дохід компанії за 2022 склав 45 млн. грн, тому компанія застосовувала податкові різниці. Якщо за результатами 2023 дохід компанії 30 млн. грн, чи може компанія відмовитися від застосування податкових різниць?
Правильно :)

За п. 134.1.1 ПКУ в разі отримання доходу до 40 млн. грн в рік (включно) компанія може не застосовувати різниці. І так як в 2023 році у компанії вже не буде виконуватися критерій про обов'язкове застосування різниць, то компанія може відмовитися від їх застосування вже в 2023 році.
Не правильно :)

За п. 134.1.1 ПКУ в разі отримання доходу до 40 млн. грн в рік (включно) компанія може не застосовувати різниці. І так як в 2023 році у компанії вже не буде виконуватися критерій про обов'язкове застосування різниць, то компанія може відмовитися від їх застосування вже в 2023 році.
Не правильно :(

За п. 134.1.1 ПКУ в разі отримання доходу до 40 млн. грн в рік (включно) компанія може не застосовувати різниці. І так як в 2023 році у компанії вже не буде виконуватися критерій про обов'язкове застосування різниць, то компанія може відмовитися від їх застосування вже в 2023 році.
Не правильно :(

За п. 134.1.1 ПКУ в разі отримання доходу до 40 млн. грн в рік (включно) компанія може не застосовувати різниці. І так як в 2023 році у компанії вже не буде виконуватися критерій про обов'язкове застосування різниць, то компанія може відмовитися від їх застосування вже в 2023 році.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Компанія придбала принтер до відділу бухгалтерії вартістю 12000 грн, в т.ч. ПДВ 2000 грн. Компанія застосовує податкові різниці і є платником ПДВ. Який мінімальний термін амортизації даного обладнання за нормами ПКУ?
Не правильно :(

За п. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн (включно) не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість за НП(С)БО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.
Не правильно :(

За п. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн (включно) не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість за НП(С)БО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.

Не правильно :(

За п. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн (включно) не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість за НП(С)БО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.

Правильно :)

За п. 14.1.138 ПКУ, об'єкти до 20000 грн (включно) не вважаються основними засобами і не амортизуються в податковому обліку. У нашому випадку первісна вартість необоротного активу - 10000 грн (ПДВ не включається в собівартість за НП(С)БО 7), тому такий об'єкт не амортизується в податковому обліку, а включається до витрат повністю за проведеннями в бухгалтерському обліку.

ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи може підприємство використовувати більше одного методу списання запасів?
Правильно :)

Згідно п. 16 НП(С)БО 9 однаковий метод списання повинен бути тільки для одиниць, у яких однакове призначення і однаковий спосіб використання, отже для канцелярії і палива можуть використовуватися різні методи, але які методи для яких видів запасів використовуються повинно бути закріплено в обліковій політиці.
Не правильно :(

Згідно п. 16 НП(С)БО 9 однаковий метод списання повинен бути тільки для одиниць, у яких однакове призначення і однаковий спосіб використання, отже для канцелярії і палива можуть використовуватися різні методи, але які методи для яких видів запасів використовуються повинно бути закріплено в обліковій політиці.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Яка база для нарахування ПДВ при списанні зіпсованих товарів, якщо при їх придбанні (виробництві) було право на податковий кредит?
Правильно :)

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбанні (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
Не правильно :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбанні (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
Не правильно :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбанні (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
Не правильно :(

При списанні зіпсованих товарів можуть загрожувати компенсуючі податкові зобовʼязання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ, бо такі товари можуть розглядатися як використані не в господарській діяльності, якщо при їх придбанні (виготовленні) було право віднести вхідний ПДВ до податкового кредиту. При цьому базу оподаткування визначають за п. 189.1 ПКУ. Процитуємо цей пункт: «У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
У січні 2024 року компанія (платник податку на прибуток) отримала і сплатила штраф 10 000 грн за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у січні 2022 року. Чи має право підприємство віднести до витрат цю суму за умови, що підприємство не застосовує податкові різниці?


Не правильно :(

ПКУ містить норми щодо податкових різниць за визнаними штрафними санкціями (п. 140.5.11 ПКУ), але ці норми стосуються лише тих, хто застосовує податкові різниці. Якщо компанія різниці не застосовує, то нараховані штрафні санкції відображає у витратах. Документальним підтвердженням буде ППР (податкове-повідомлення рішення) від податкової щодо нарахованої суми штрафних санкцій.
Не правильно :(

ПКУ містить норми щодо податкових різниць за визнаними штрафними санкціями (п. 140.5.11 ПКУ), але ці норми стосуються лише тих, хто застосовує податкові різниці. Якщо компанія різниці не застосовує, то нараховані штрафні санкції відображає у витратах. Документальним підтвердженням буде ППР (податкове-повідомлення рішення) від податкової щодо нарахованої суми штрафних санкцій.
Правильно :)

ПКУ містить норми щодо податкових різниць за визнаними штрафними санкціями (п. 140.5.11 ПКУ), але ці норми стосуються лише тих, хто застосовує податкові різниці. Якщо компанія різниці не застосовує, то нараховані штрафні санкції відображає у витратах. Документальним підтвердженням буде ППР (податкове-повідомлення рішення) від податкової щодо нарахованої суми штрафних санкцій.
Не правильно :(

ПКУ містить норми щодо податкових різниць за визнаними штрафними санкціями (п. 140.5.11 ПКУ), але ці норми стосуються лише тих, хто застосовує податкові різниці. Якщо компанія різниці не застосовує, то нараховані штрафні санкції відображає у витратах. Документальним підтвердженням буде ППР (податкове-повідомлення рішення) від податкової щодо нарахованої суми штрафних санкцій.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, вам ще не вдалося ознайомитись з базовими правилами відображення в обліку операційі.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 22-23-24 січня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про національну стратегію доходів, зміни за 2023 рік, помилки бухгалтера під час закриття року та оптимізацію доходів і витрат в кінці року.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Швидше за все, ви тільки починаєте знайомитись з базовими правилами відображення в обліку операційі.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 22-23-24 січня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про національну стратегію доходів, зміни за 2023 рік, помилки бухгалтера під час закриття року та оптимізацію доходів і витрат в кінці року.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з системами опадаткування.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Ви володієте певним рівнем знань про базові правила відображення в обліку операційі.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 22-23-24 січня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про національну стратегію доходів, зміни за 2023 рік, помилки бухгалтера під час закриття року та оптимізацію доходів і витрат в кінці року.


P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

Вітаємо! Ви добре ознайомлені з базовими правилами відображення в обліку операцій та можете ділитися знаннями та допомогати іншим в цьому питанні.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 22-23-24 січня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про національну стратегію доходів, зміни за 2023 рік, помилки бухгалтера під час закриття року та оптимізацію доходів і витрат в кінці року.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
22 січня о 15:00
пройде 1-й безкоштовний вебінар на тему:
"Національна стратегія доходів та зміни за 2023 рік: що потрібно врахувати зараз"

Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути та бути вчасно