ТЕСТ
по учету внешнеэкономической деятельности
Тест
Насколько хорошо Вы знаете особенности валютного контроля, проведения переоценки валюты и налогообложения выплат нерезидентам
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
Незначний розмір валютної операції складає суму в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції, яка менше:
Не правильно :-(

Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень…)
Не правильно :-(

Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень…)
ПРАВИЛЬНО :-)

Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень…)
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Яку з даних статей на дату балансу НЕ потрібно переоцінювати?
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 до монетарних статей належать грошові кошти у валюті, а також заборгованість, яка буде погашена грошовими коштами. Після виданих або отриманих авансів очікується надходження товару, робіт, послуг, тому такі статті не є монетарними. Тому отриманий аванс в іноземній валюті не є монетарною статтею (Дт 312 Кт 362/681).
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 до монетарних статей належать грошові кошти у валюті, а також заборгованість, яка буде погашена грошовими коштами. Після виданих або отриманих авансів очікується надходження товару, робіт, послуг, тому такі статті не є монетарними. Тому отриманий аванс в іноземній валюті не є монетарною статтею (Дт 312 Кт 362/681).
ПРАВИЛЬНО :-)

Згідно ПСБО 21 до монетарних статей належать грошові кошти у валюті, а також заборгованість, яка буде погашена грошовими коштами. Після виданих або отриманих авансів очікується надходження товару, робіт, послуг, тому такі статті не є монетарними. Тому отриманий аванс в іноземній валюті не є монетарною статтею (Дт 312 Кт 362/681).
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 до монетарних статей належать грошові кошти у валюті, а також заборгованість, яка буде погашена грошовими коштами. Після виданих або отриманих авансів очікується надходження товару, робіт, послуг, тому такі статті не є монетарними. Тому отриманий аванс в іноземній валюті не є монетарною статтею (Дт 312 Кт 362/681).
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
На яку дату і в якому обсязі здійснюється визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті?
ПРАВИЛЬНО :)

Згідно ПСБО 21 переоцінка валюти (визначення курсових різниць) проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або на суму всієї статті.
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 переоцінка валюти (визначення курсових різниць) проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або на суму всієї статті.
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 переоцінка валюти (визначення курсових різниць) проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або на суму всієї статті.
Не правильно :(

Згідно ПСБО 21 переоцінка валюти (визначення курсових різниць) проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або на суму всієї статті.
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
На момент перевірки (після закінчення карантину) виявлено, що не зареєстровано податкову накладну на операцію з експорту товару по 0%. Сума операції 180 000 грн. Який штраф може бути застосовано за нереєстрацію ПН?
Не правильно :(

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
Не правильно :(

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
Не правильно :(

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
Не правильно :(

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
Не правильно :(

Відповідно до ст. 120-1 прим. 1 зі змінами з 23.05.2020 за нереєстрацію ПН складених за операціями, з експорту товару застосовується штраф у розмірі 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 грн, тобто у цьому випадку штраф буде 3400 грн.
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
ТОВ «Ранок» - платник ПДВ надає рекламні послуги нерезиденту на суму 4000 €. Чи потрібно нараховувати ПДВ на цю поставку?
Не правильно :(

Вірно «б», так як згідно пп. «б» п. 186.3 ПКУ місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. Отримувач - нерезидент, тому послуга надається за межами України та не є об'єктом ПДВ.
ПРАВИЛЬНО :)

Вірно «б», так як згідно пп. «б» п. 186.3 ПКУ місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. Отримувач - нерезидент, тому послуга надається за межами України та не є об'єктом ПДВ.
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Підприємство надало нерезиденту консультаційні послуги. В який граничний строк нерезидент повинен розрахуватись с резидентом, щоб не було порушення валютного законодавства?
ПРАВИЛЬНО :)

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення № 5, не поширюються на послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються (пп. 5.п. 1 Постанови № 67).
Не правильно :(

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення № 5, не поширюються на послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються (пп. 5.п. 1 Постанови № 67).
Не правильно :(

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення № 5, не поширюються на послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються (пп. 5.п. 1 Постанови № 67).
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Яка дата сплати податку на доходи нерезидентів-юросіб у разі отримання ними доходу з джерел походження з України?
ПРАВИЛЬНО :)

Податок на доходи нерезидента з джерел походження з України сплачується до бюджету під час виплати доходу нерезиденту (пп. 141.4.2 ПКУ).
Не правильно :(

Податок на доходи нерезидента з джерел походження з України сплачується до бюджету під час виплати доходу нерезиденту (пп. 141.4.2 ПКУ).
Не правильно :(

Податок на доходи нерезидента з джерел походження з України сплачується до бюджету під час виплати доходу нерезиденту (пп. 141.4.2 ПКУ).
Не правильно :(

Податок на доходи нерезидента з джерел походження з України сплачується до бюджету під час виплати доходу нерезиденту (пп. 141.4.2 ПКУ).
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Нерезидент-юрособа надав рекламні послуги на суму 1000 євро. Курс НБУ на дату складання інвойсу щодо надання рекламних послуг 30 грн/євро, курс на дату оплати – 40 грн/євро. Яка сума податку на репатріацію має бути сплачена з такого доходу?
Не правильно :(

За пп. 141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Курс НБУ беруть на дату виплати доходу.Тобто сума податку складе 1000 євро х 40 грн/євро х 20% : 100% = 8000 грн.
ПРАВИЛЬНО :)

За пп. 141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Курс НБУ беруть на дату виплати доходу.Тобто сума податку складе 1000 євро х 40 грн/євро х 20% : 100% = 8000 грн.
Не правильно :(

За пп. 141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Курс НБУ беруть на дату виплати доходу.Тобто сума податку складе 1000 євро х 40 грн/євро х 20% : 100% = 8000 грн.
Не правильно :(

За пп. 141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Курс НБУ беруть на дату виплати доходу.Тобто сума податку складе 1000 євро х 40 грн/євро х 20% : 100% = 8000 грн.
ДАЛЬШЕ
ПРОВЕРИТЬ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Это для Вас новая сфера...
Вы дали до 25% правильных ответов.

Скорее всего, Вы еще не достаточно хорошо знакомы с особенностями валютного контроля, проведения переоценки валюты и налогообложения выплат нерезидентам.

Ждем Вас на серии бесплатных вебинаров 2-3-4 августа, на которых Вы узнаете главные нововведения ВЭД в 2021 году, чтобы организовать бухгалтерский и налоговый учет правильно и без ошибок.

P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок.
Не забудьте проверить почту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
Вы только начали...
Вы дали 25-50% правильных ответов.

Скорее всего, Вы еще не достаточно хорошо знакомы с особенностями валютного контроля, проведения переоценки валюты и налогообложения выплат нерезидентам.


Ждем Вас на серии бесплатных вебинаров 2-3-4 августа, на которых Вы узнаете главные нововведения ВЭД в 2021 году, чтобы организовать бухгалтерский и налоговый учет правильно и без ошибок.

P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок.
Не забудьте проверить почту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
Вы уже знаете некоторые изменения в ВЭД
Вы дали 50-75% правильных ответов.

Скорее всего, Вы уже знаете некоторые особенности валютного контроля, проведения переоценки валюты и налогообложения выплат нерезидентам.

Поэтому...

Ждем Вас на
серии бесплатных вебинаров 2-3-4 августа, на которых Вы узнаете главные нововведения ВЭД в 2021 году, чтобы организовать бухгалтерский и налоговый учет правильно и без ошибок.

P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок.
Не забудьте проверить почту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
Это очень неплохо :)
Вы дали 75-100% правильных ответов.

И это очень неплохо, Вы владеете базовыми знаниями в области валютного контроля, проведения переоценки валюты и налогообложения выплат нерезидентам.

Но Вы понимаете, что этого мало, чтобы не допускать ошибок.

А ошибка в бухгалтерии, даже если она одна - это, скорее всего, штраф :(

Ждем Вас на серии бесплатных вебинаров 2-3-4 августа, на которых Вы узнаете главные нововведения ВЭД в 2021 году, чтобы организовать бухгалтерский и налоговый учет правильно и без ошибок.

P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок.
Не забудьте проверить почту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
2 августа в 15:00
пройдет 1-й вебинар на тему
"ВЭД 2021: новые ограничения, услуги, курсовые разницы"

Поставьте напоминание в календарь
прямо сейчас, чтобы не забыть и быть вовремя
Made on
Tilda