ТЕСТ
по Кадрах
для бухгалтерів та кадровиків
Тест
Наскільки добре
Ви знаєте кадровий облік?
Перевірте свої знання з кадрового обліку
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Трудова книжка під час роботи видається працівникові:
Не правильно :-(

Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Відповідно до пустка 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Відповідно до пустка 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
Не правильно :-(

Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Відповідно до пустка 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
Не правильно :-(

Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Відповідно до пустка 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Які вимоги до оформлення книги обліку руху трудових книжок?
Не правильно :(

Відповідно пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 на підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;

б) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 на підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;

б) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.
Не правильно :(

Відповідно пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 на підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;

б) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.
Не правильно :(

Відповідно пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 на підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;

б) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. N 277;Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
У разі звільнення з будь-яких підстав про одержання трудової книжки працівник розписується:
Не правильно :(

Відповідно до пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58у разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку.
Не правильно :(

Відповідно до пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58у разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку.
Не правильно :(

Відповідно до пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58у разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом, Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58у разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
На який термін можна встановити строк випробування робітнику:
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до частини другої статті 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Не правильно :(

Відповідно до частини другої статті 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Не правильно :(

Відповідно до частини другої статті 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Не правильно :(

Відповідно до частини другої статті 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Яким категоріям працівників роботодавець зобов'язаний надати чергову оплачувану відпустку до настання 6 місяців у перший рік роботи:
Не правильно :(

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Не правильно :(

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Не правильно :(

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
У яких випадках можна звільнити вагітну жінку на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП?
Не правильно :(

Відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Не правильно :(

Відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Не правильно :(

Відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
При складенні графіків щорічних відпусток ураховуються:
Не правильно :(

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Не правильно :(

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Не правильно :(

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Рішення про надання щорічної основної відпустки приймається на підставі:
Не правильно :(

Відповідно до вимог частина одинадцята статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до вимог частина одинадцята статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Не правильно :(

Відповідно до вимог частина одинадцята статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Не правильно :(

Відповідно до вимог частина одинадцята статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для Вас нова сфера ...
Ви дали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви ще не працювали з кадровим обліком, але хочете вивчити це питання.

Чекаємо Вас на серії вебінарів 16-17-18 серпня, на яких Ви дізнаєтеся про найпоширеніші помилки в кадровому обліку, зможете їх виправити в своїй бухгалтерії та не платити величезні штрафи в майбутньому.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали ...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви тільки починаєте вивчати кадровий облік, але хочете вивчити це питання.

Чекаємо Вас на серії вебінарів 16-17-18 серпня, на яких Ви дізнаєтеся про найпоширеніші помилки в кадровому обліку, зможете їх виправити в своїй бухгалтерії та не платити величезні штрафи в майбутньому.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже ведете Кадровий облік ...
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви вже ведете кадровий облік і знаєте деякі моменти. Але, цього мало, щоб не допускати помилок.

Тому ..

Чекаємо Вас на серії вебінарів 16-17-18 серпня, на яких Ви дізнаєтеся про найпоширеніші помилки в кадровому обліку, зможете їх виправити в своїй бухгалтерії та не платити величезні штрафи в майбутньому.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Дуже добре :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

І це зовсім непогано, Ви володієте базовими навичками ведення кадрового обліку. Але Ви розумієте, що цього мало, аби не допускати помилок.

А помилка, навіть якщо вона одна - це, швидше за все, штраф :(

Чекаємо Вас на серії вебінарів 16-17-18 серпня, на яких Ви дізнаєтеся про найпоширеніші помилки в кадровому обліку, зможете їх виправити в своїй бухгалтерії та не платити величезні штрафи в майбутньому.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
16 серпня о 10:00
відбудеться 1-й вебінар на тему
"ТОП-3 помилки в кадровому обліку: електронні трудові книжки, лікарняні та відпустки"

Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути і бути вчасно
Made on
Tilda