ТЕСТ
з обліку витрат та активів підприємства
Готові?
Почнемо!
Пройшовши тест, ви оціните свою здатність розуміти принципи обліку витрат, управління активами, процедури створення резервів і бухгалтерські субрахунки.
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Чи може підприємство, яке відмовилося від різниць з податку на прибуток, зменшити бухфінрезультат до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, задекларованого за минулий рік?
Не правильно :(

За пп. 134.1.1 ПКУ платник податку на прибуток, який має дохід за останній рік не більше 40 млн грн, може відмовитися від усіх різниць з р. ІІІ ПКУ, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ. Тож навіть для відмовившихся від різниць деякі з них працюють, зокрема діє й різниця з пп. 140.4.4 ПКУ, за якою бухфінрезультат зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Правильно :)

За пп. 134.1.1 ПКУ платник податку на прибуток, який має дохід за останній рік не більше 40 млн грн, може відмовитися від усіх різниць з р. ІІІ ПКУ, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ. Тож навіть для відмовившихся від різниць деякі з них працюють, зокрема діє й різниця з пп. 140.4.4 ПКУ, за якою бухфінрезультат зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Не правильно :(

За пп. 134.1.1 ПКУ платник податку на прибуток, який має дохід за останній рік не більше 40 млн грн, може відмовитися від усіх різниць з р. ІІІ ПКУ, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ. Тож навіть для відмовившихся від різниць деякі з них працюють, зокрема діє й різниця з пп. 140.4.4 ПКУ, за якою бухфінрезультат зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Не правильно :(

За пп. 134.1.1 ПКУ платник податку на прибуток, який має дохід за останній рік не більше 40 млн грн, може відмовитися від усіх різниць з р. ІІІ ПКУ, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених пп. 140.4.8 та пп. 140.5.16 ПКУ. Тож навіть для відмовившихся від різниць деякі з них працюють, зокрема діє й різниця з пп. 140.4.4 ПКУ, за якою бухфінрезультат зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Мікропідприємство не має права:
Не правильно :(

За нормами п. 7 розд. I НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» мікропідприємства незалежно від системи оподаткування можуть: 1) обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю (без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості); 2) не створювати забезпечення наступних (майбутніх) витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати в періоді їх понесення; 3) включати поточну дебіторську заборгованість до підсумку Балансу за її фактичною сумою, тобто без розрахунку резерву сумнівних боргів. Отже, дисконтувати заборгованості мають абсолютно всі підприємства.
Правильно :)

За нормами п. 7 розд. I НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» мікропідприємства незалежно від системи оподаткування можуть: 1) обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю (без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості); 2) не створювати забезпечення наступних (майбутніх) витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати в періоді їх понесення; 3) включати поточну дебіторську заборгованість до підсумку Балансу за її фактичною сумою, тобто без розрахунку резерву сумнівних боргів. Отже, дисконтувати заборгованості мають абсолютно всі підприємства.
Не правильно :(

За нормами п. 7 розд. I НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» мікропідприємства незалежно від системи оподаткування можуть: 1) обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю (без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості); 2) не створювати забезпечення наступних (майбутніх) витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати в періоді їх понесення; 3) включати поточну дебіторську заборгованість до підсумку Балансу за її фактичною сумою, тобто без розрахунку резерву сумнівних боргів. Отже, дисконтувати заборгованості мають абсолютно всі підприємства.
Не правильно :(

За нормами п. 7 розд. I НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» мікропідприємства незалежно від системи оподаткування можуть: 1) обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю (без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості); 2) не створювати забезпечення наступних (майбутніх) витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати в періоді їх понесення; 3) включати поточну дебіторську заборгованість до підсумку Балансу за її фактичною сумою, тобто без розрахунку резерву сумнівних боргів. Отже, дисконтувати заборгованості мають абсолютно всі підприємства.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Як підприємству в бухгалтерському обліку відобразити безоплатне отримання основного засобу (принтера) для власного використання?
Не правильно :(

Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (п. 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, додаток до них - проводка № 19)
Правильно :)

Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (п. 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, додаток до них - проводка № 19)
Не правильно :(

Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (п. 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, додаток до них - проводка № 19)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
У якому документі по підприємству визначається метод амортизації основних засобів?
Правильно :)

Метод амортизації основних засобів визначається у наказі про облікову політику (п. 2.1, п. 2.5 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635)
Не правильно :(

Метод амортизації основних засобів визначається у наказі про облікову політику (п. 2.1, п. 2.5 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635)
Не правильно :(

Метод амортизації основних засобів визначається у наказі про облікову політику (п. 2.1, п. 2.5 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи звільняється з 01.08.2023 р. від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені платник податків у разі самостійного виправлення ним помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання?
Не правильно :(

На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (п.п.69.38 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Не правильно :(

На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (п.п.69.38 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Правильно :)

На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (п.п.69.38 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Не правильно :(

На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (п.п.69.38 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Який бухгалтерський субрахунок використовується для обліку МНМА?
Не правильно :(

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічно-постановочних предметів, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291)
Правильно :)

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічно-постановочних предметів, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291)
Не правильно :(

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічно-постановочних предметів, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291)
Не правильно :(

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічно-постановочних предметів, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Хто приймає рішення про характер робіт: ремонти це для підтримання об'єкта в робочому стані чи поліпшення, що призводять до росту економічних вигод?
Не правильно :(

За п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, «Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат». Аналогічний підхід і суддів (Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 р. у справі № 1440/1967/18)
Правильно :)

За п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, «Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат». Аналогічний підхід і суддів (Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 р. у справі № 1440/1967/18)
Не правильно :(

За п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, «Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат». Аналогічний підхід і суддів (Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 р. у справі № 1440/1967/18)
Не правильно :(

За п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, «Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат». Аналогічний підхід і суддів (Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 р. у справі № 1440/1967/18)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Що з переліченого не потрапляє до нематеріальних активів?
Не правильно :(

До нематактивів може належати комп'ютерна програма (див. лист Мінфіну від від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896), витрати на створення веб-сайту, придбана торгова марка (п. 5 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи"). За НП(С)БО 16 витрати на оренду відносяться до складу поточних витрат звітного періоду
Не правильно :(

До нематактивів може належати комп'ютерна програма (див. лист Мінфіну від від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896), витрати на створення веб-сайту, придбана торгова марка (п. 5 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи"). За НП(С)БО 16 витрати на оренду відносяться до складу поточних витрат звітного періоду
Не правильно :(

До нематактивів може належати комп'ютерна програма (див. лист Мінфіну від від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896), витрати на створення веб-сайту, придбана торгова марка (п. 5 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи"). За НП(С)БО 16 витрати на оренду відносяться до складу поточних витрат звітного періоду
Правильно :)

До нематактивів може належати комп'ютерна програма (див. лист Мінфіну від від 13.07.2009 р. № 31-34000-20-10/18896), витрати на створення веб-сайту, придбана торгова марка (п. 5 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи"). За НП(С)БО 16 витрати на оренду відносяться до складу поточних витрат звітного періоду
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Вам, можливо, потрібно більше часу на вивчення цієї теми.
Ваш рівень знань щодо бухгалтерського обліку може вимагати додаткового вивчення та розуміння ключових принципів.


Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 18-19-20 грудня, на яких спікери нададуть конкретні поради щодо оптимізації доходів і витрат в кінці року, обговорять класифікацію та облік витрат, а також покажуть, як правильно враховувати та декларувати витрати перед податковими органами!

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.
Можливо, вам варто глибше вивчити певні аспекти, щоб покращити свої знання

Тому ...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 18-19-20 грудня, на яких спікери нададуть конкретні поради щодо оптимізації доходів і витрат в кінці року, обговорять класифікацію та облік витрат, а також покажуть, як правильно враховувати та декларувати витрати перед податковими органами!

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з фінансами.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Ваші знання щодо бухгалтерського обліку та фінансів досить хороші. Проте, для досягнення більшого рівня розуміння можливо варто ретельніше ознайомитися з певними аспектами цієї галузі.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 18-19-20 грудня, на яких спікери нададуть конкретні поради щодо оптимізації доходів і витрат в кінці року, обговорять класифікацію та облік витрат, а також покажуть, як правильно враховувати та декларувати витрати перед податковими органами!

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

Ваше розуміння цих аспектів вражає і може свідчити про великий досвід чи вивчення даної теми. Але завжди є чому вчитись і покращуватись!

А покращити Ваші знання зможете на наших вебінарах 18-19-20 грудня, на яких спікери нададуть конкретні поради щодо оптимізації доходів і витрат в кінці року, обговорять класифікацію та облік витрат, а також покажуть, як правильно враховувати та декларувати витрати перед податковими органами!

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
18 грудня о 15:00
пройде 1-й безкоштовний вебінар на тему
"Оптимізація доходів і витрат в кінці року:
як (не) варто робити?"

Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути та бути вчасно