ТЕСТ
"Чи знаєте Ви як правильно закрити квартал?"
Тест
Пройдіть тест та перевірте рівень знань та які помилок Ви можете припуститися!
Тест допоможе зорієнтуватися щодо власного рівня знань по веденню обліку.
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
В результаті проведення поточного ремонту ОЗ відбулась заміна комплектуючої деталі. Такі витрати збільшують первісну вартість основного засобу?
Не правильно :(

ПУНКТ 15 НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»
15. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.
Правильно :)

ПУНКТ 15 НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»
15. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи є витратами виплата дивідендів?
Не правильно :(

ПУНКТ 6 НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 «ВИТРАТИ»
6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.


Правильно :)

ПУНКТ 6 НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 «ВИТРАТИ»
6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Витратами майбутніх періодів вважаються:
Не правильно :(

Витрати майбутніх періодів – це витрати, які відстрочені у часі свого визнання. Такі витрати виникають в одному звітному періоді, але пов'язані у часі з майбутнім звітним періодом або періодами, а також тим доходом, який буде отриманий у майбутньому.
Правильно :)

Витрати майбутніх періодів – це витрати, які відстрочені у часі свого визнання. Такі витрати виникають в одному звітному періоді, але пов'язані у часі з майбутнім звітним періодом або періодами, а також тим доходом, який буде отриманий у майбутньому.
Не правильно :(

Витрати майбутніх періодів – це витрати, які відстрочені у часі свого визнання. Такі витрати виникають в одному звітному періоді, але пов'язані у часі з майбутнім звітним періодом або періодами, а також тим доходом, який буде отриманий у майбутньому.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Резерви відпусток не створюють:
Правильно :)

пп. 2 п. 2 НП(С)БО 25
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.
Правильно :)

пп. 2 п. 2 НП(С)БО 25
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.
Не правильно :(

пп. 2 п. 2 НП(С)БО 25
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Дисконтуванню підлягає заборгованість:
Не правильно :(

всі довгострокові зобов’язання (п. 9 НП(С)БО 11 «Зобов’язання»);
всю довгострокову дебіторську заборгованість (п.12НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Не правильно :(

всі довгострокові зобов’язання (п. 9 НП(С)БО 11 «Зобов’язання»);
всю довгострокову дебіторську заборгованість (п.12НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Правильно :)

всі довгострокові зобов’язання (п. 9 НП(С)БО 11 «Зобов’язання»);
всю довгострокову дебіторську заборгованість (п.12НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»).


ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи треба переглядати ліквідаційну вартість?
Правильно :)

наказ Мінфіну від 26.05.2022 № 148, набув чинності 29.07.2022…. на кінець кожного року треба перевірити, а чи не змінилися очікування, ситуація на ринку –перегляд ліквідаційної вартості…

Не правильно :(

наказ Мінфіну від 26.05.2022 № 148, набув чинності 29.07.2022…. на кінець кожного року треба перевірити, а чи не змінилися очікування, ситуація на ринку –перегляд ліквідаційної вартості…

ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Первинні документи, в яких забороняється будь-які виправлення, та складання бухгалтерських довідок:
Правильно :)

п. 4.8 Положення № 88 Заборона виправлень У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

Правильно :)

п. 4.8 Положення № 88 Заборона виправлень У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

Правильно :)

п. 4.8 Положення № 88 Заборона виправлень У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Підприємство перевело нематеріальний актив до складу активів, утримуваних для продажу. Такий нематеріальний актив відображається:
Не правильно :(

п. 27 НПСБО «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
9. Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.
Правильно :)

п. 27 НПСБО «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
9. Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.
Не правильно :(

п. 27 НПСБО «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
9. Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.
Не правильно :(

п. 27 НПСБО «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
9. Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, вам ще не вдалося ознайомитись з базовими правилами ведення обліку.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 1-2-3 липня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про ТОП-9 помилок в обліку ФОП для бухгалтера та підприємця

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Швидше за все, ви тільки починаєте знайомитись з базовими правилами ведення обліку.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 1-2-3 липня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про ТОП-9 помилок в обліку ФОП для бухгалтера та підприємця

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з системами опадаткування.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Ви володієте певним рівнем знань стосовно ведення обліку.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 1-2-3 липня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про ТОП-9 помилок в обліку ФОП для бухгалтера та підприємця

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

Вітаємо! Ви добре ознайомлені з правилами ведення обліку. Ви можете ділитися своїм досвідом та знаннями з іншими, але не варто на цьому зупинятись.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 1-2-3 липня, на яких спікер з власного досвіду розкаже про ТОП-9 помилок в обліку ФОП для бухгалтера та підприємця

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
1 липня о 10:00
пройде 1-й безкоштовний вебінар на тему:
"ТОП-3 помилки бухгалтера при закритті 2 кварталу 2024 року"
Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути та бути вчасно