ТЕСТ
"Наскільки Ви обізнані у сфері
обліку медичної практики?"
Тест
Пройдіть тест і перевірте свої знання обліку у сфері
приватної медицини
Тест надасть вам відповіді на основні питання, якими задаються бухгалтери стикнувшись з цим на практиці
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Хто є центральним органом виконавчої влади у сфері охорон здоров'я?
Не правильно :(

Згідно Постановою КМУ від 24.01.2020 №90 "ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство охорони здоров’я України" Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Не правильно :(

Згідно Постановою КМУ від 24.01.2020 №90 "ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство охорони здоров’я України" Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Правильно :)

Згідно Постановою КМУ від 24.01.2020 №90 "ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство охорони здоров’я України" Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Впродовж якого часу необхідно повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.?
Не правильно :(

Згідно Постановою КМУ від 02.03.2016 №285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін. До повідомлення додаються відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, у яких зазначаються тільки відомості, які змінилися
Не правильно :(

Згідно Постановою КМУ від 02.03.2016 №285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін. До повідомлення додаються відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, у яких зазначаються тільки відомості, які змінилися
Правильно :)

Згідно Постановою КМУ від 02.03.2016 №285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін. До повідомлення додаються відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, у яких зазначаються тільки відомості, які змінилися
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Для ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, що вноситься ФОП до Форми обліку, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Який перший запис необхідно зробити?
Не правильно :(

Згідно НАКАЗу МФУ № 496 від 03.09.2021 "Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку" Для ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Перший запис про залишки товарів до Форми не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов'язку.
Не правильно :(

Згідно НАКАЗу МФУ № 496 від 03.09.2021 "Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку" Для ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Перший запис про залишки товарів до Форми не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов'язку.
Правильно :)

Згідно НАКАЗу МФУ № 496 від 03.09.2021 "Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку" Для ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Перший запис про залишки товарів до Форми не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов'язку.
Не правильно :(

Згідно НАКАЗу МФУ № 496 від 03.09.2021 "Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку" Для ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, перший запис, що вноситься ФОП до Форми обліку, має відображати інформацію про залишки товарів, наявних у такої ФОП на дату набуття ним обов'язку щодо ведення обліку товарних запасів. Перший запис про залишки товарів до Форми не вноситься, якщо у ФОП, в яких виникає обов'язок щодо ведення обліку товарних запасів, відсутні залишки товарів на дату виникнення такого обов'язку.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо ФОП або юридична особа знаходиться на загальній системі оподаткування або ЄП 3%+ПДВ, які медичні послуги НЕ звільнені від оподаткування?
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 197.1.5. постачання послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг:
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
Правильно :)

Згідно Податкового Кодексу України стаття 197.1.5. постачання послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг:
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 197.1.5. постачання послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг:
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 197.1.5. постачання послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг:
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Доходи отримані ФОП у вигляді бюджетних грантів підпадають під оподаткування єдиним податком?
Правильно :)

Згідно Податкового Кодексу України стаття 292.1 доходом платника єдиного податку є для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (для платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - обсяг коштів, зарахованих на рахунок такого платника податків у банку). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 292.1 доходом платника єдиного податку є для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (для платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - обсяг коштів, зарахованих на рахунок такого платника податків у банку). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 292.1 доходом платника єдиного податку є для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (для платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - обсяг коштів, зарахованих на рахунок такого платника податків у банку). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 292.1 доходом платника єдиного податку є для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (для платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - обсяг коштів, зарахованих на рахунок такого платника податків у банку). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Бази оподаткування постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів становить:
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в розмірі в) 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
Правильно :)

Згідно Податкового Кодексу України стаття 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в розмірі в) 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в розмірі в) 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
Не правильно :(

Згідно Податкового Кодексу України стаття 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в розмірі в) 7 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Оплата медичних послуг безготівковими переказами, через які сервіси не потребує РРО/ПРРО?
Не правильно :(

Згідно Законом України № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ст.2 пп.б, оплата медпослуг безготівковими переказами, через касу банку, через ПТКС, LiqPay, Приват24 та аналогічні сервіси не потребує РРО, але POS-термінал не заміняє касовий апарат, оскільки не містить ніякої інформації про саму надану послугу, а тільки суму платежу й підтверджує лише здійснення розрахунку.
Не правильно :(

Згідно Законом України № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ст.2 пп.б, оплата медпослуг безготівковими переказами, через касу банку, через ПТКС, LiqPay, Приват24 та аналогічні сервіси не потребує РРО, але POS-термінал не заміняє касовий апарат, оскільки не містить ніякої інформації про саму надану послугу, а тільки суму платежу й підтверджує лише здійснення розрахунку.
Не правильно :(

Згідно Законом України № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ст.2 пп.б, оплата медпослуг безготівковими переказами, через касу банку, через ПТКС, LiqPay, Приват24 та аналогічні сервіси не потребує РРО, але POS-термінал не заміняє касовий апарат, оскільки не містить ніякої інформації про саму надану послугу, а тільки суму платежу й підтверджує лише здійснення розрахунку.
Правильно :)

Згідно Законом України № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ст.2 пп.б, оплата медпослуг безготівковими переказами, через касу банку, через ПТКС, LiqPay, Приват24 та аналогічні сервіси не потребує РРО, але POS-термінал не заміняє касовий апарат, оскільки не містить ніякої інформації про саму надану послугу, а тільки суму платежу й підтверджує лише здійснення розрахунку.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Медичними виробами та медичним обладнанням, яке з формулювань є найбільш повне та вірне?
Не правильно :(

Податковий Кодекс не дає визначення медичного обладнання, але можна використовувати загальне поняття «машини та обладнання» (пп. 138.3.3 ПК)
Не правильно :(

Податковий Кодекс не дає визначення медичного обладнання, але можна використовувати загальне поняття «машини та обладнання» (пп. 138.3.3 ПК)
Правильно :)

Податковий Кодекс не дає визначення медичного обладнання, але можна використовувати загальне поняття «машини та обладнання» (пп. 138.3.3 ПК)
Не правильно :(

Податковий Кодекс не дає визначення медичного обладнання, але можна використовувати загальне поняття «машини та обладнання» (пп. 138.3.3 ПК)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви маєте небагато досвіду в обліку у сфері приватної медицини або не ознайомлені з усіма його можливостями та функціоналом.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 15-16-17 липня, на яких спікер із власного досвіду розкаже, як організувати облік у сфері приватної медицини, як оформити працівників в лікарні, аптеці, стоматологічній клініці. А також відповість на питання про ПДВ, державні кошти та облік ТМЦ в мед закладах.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Ви маєте досвід в обліку у сфері перевезень, ознайомлені лише з базовими його можливостями та функціоналом.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 15-16-17 липня, на яких спікер із власного досвіду розкаже, як організувати облік у сфері приватної медицини, як оформити працівників в лікарні, аптеці, стоматологічній клініці. А також відповість на питання про ПДВ, державні кошти та облік ТМЦ в мед закладах.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з обліком в сфері приватної медицини.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Ви маєте досвід в обліку у сфері приватної медицини, ознайомлені основними його можливостями та функціоналом. Ваші відповіді свідчать про те, що ви засвоїли деяку інформацію, але ще є місце для покращення.

Тому...

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 15-16-17 липня, на яких спікер із власного досвіду розкаже, як організувати облік у сфері приватної медицини, як оформити працівників в лікарні, аптеці, стоматологічній клініці. А також відповість на питання про ПДВ, державні кошти та облік ТМЦ в мед закладах.


P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

Вітаємо! Ви ознайомлені із багатьма можливостями обліку в сфері приватної медицини або навіть знаєте те чого не знають інші. Продовжуйте так само активно поглиблювати свої знання та ділитися ними з іншими.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 15-16-17 липня, на яких спікер із власного досвіду розкаже, як організувати облік у сфері приватної медицини, як оформити працівників в лікарні, аптеці, стоматологічній клініці. А також відповість на питання про ПДВ, державні кошти та облік ТМЦ в мед закладах.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
15 липня о 15:00
пройде 1-й безкоштовний вебінар на тему:
"ФОП в медицині: КВЕДи, РРО, товарний облік, первинка"
Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути та бути вчасно