ТЕСТ
"Бухгалтерська майстерність: від оподаткування до корективів"
Тест
Пройдіть тест, щоб дізнатись важливі нюанси в бухгалтерському обліку, оподаткування та процедурах податкового управління.
Тест надасть вам інформацію та поради щодо запобігання цим ситуаціям.
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Якщо платник єдиного податку переходить на загальну систему оподаткування і на дату такого переходу загальний обсяг операцій від реалізації товарів, послуг протягом 12 календарних місяців, в тому числі з урахуванням періоду перебування на спрощеній системи оподаткування перевищує 1 млн. грн, то у такому випадку така особа має ..
Правильно :)

Відповідно до пп. 181.1 ст. 181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи
Не правильно :-(

Відповідно до пп. 181.1 ст. 181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи
Не правильно :-(

Відповідно до пп. 181.1 ст. 181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
На яку систему оподаткування переведене з 1 серпня 2023 року ТОВ, яке з дня держреєстрації перебувало на ЄП 2%?
Не правильно :(

Відповідно до абз. 2 пп. 9-1.1 п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному пп. 2 п. 293.3 ПКУ (тобто із ставкою 5% єдиного податку)
ПРАВИЛЬНО :-)

Відповідно до абз. 2 пп. 9-1.1 п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному пп. 2 п. 293.3 ПКУ (тобто із ставкою 5% єдиного податку)
Не правильно :(

Відповідно до абз. 2 пп. 9-1.1 п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному пп. 2 п. 293.3 ПКУ (тобто із ставкою 5% єдиного податку)
Не правильно :(

Відповідно до абз. 2 пп. 9-1.1 п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному пп. 2 п. 293.3 ПКУ (тобто із ставкою 5% єдиного податку)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи можна ФОП отримувати доходи від підприємницької діяльності на особисту банківську картку?
Не правильно :(

Згідно з абз. 3 п. 24 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, заатвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 162, забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності
Не правильно :(

Згідно з абз. 3 п. 24 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, заатвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 162, забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності
ПРАВИЛЬНО :)

Згідно з абз. 3 п. 24 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, заатвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 162, забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності
Не правильно :(

Згідно з абз. 3 п. 24 розд. І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, заатвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 р. № 162, забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
В якому періоді господарська операція відображається в бухгалтерському обліку?
Не правильно :(

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07. 1999 р. № 996-XIV господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
Не правильно :(

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07. 1999 р. № 996-XIV господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
Не правильно :(

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07. 1999 р. № 996-XIV господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07. 1999 р. № 996-XIV господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
У 2022 році підприємство помилково відобразило у витратах на збут послуги перевезення (Кт 685) в сумі 20 000 грн, а потрібно було відобразити 2 000 грн. Тож були завищені витрати 2022 р. на суму 18 000 грн. Помилку виявили у вересні 2023 року. Для виправлення помилки минулого року яке проведення слід зробити?
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (див. також листи Мінфіну від 30.12.2009 р. № 31-34000-10-10/36311, від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303)
Не правильно :(

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (див. також листи Мінфіну від 30.12.2009 р. № 31-34000-10-10/36311, від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303)
Не правильно :(

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (див. також листи Мінфіну від 30.12.2009 р. № 31-34000-10-10/36311, від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303)
Не правильно :(

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (див. також листи Мінфіну від 30.12.2009 р. № 31-34000-10-10/36311, від 17.07.2013 р. № 31-08410-07-29/21303)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо у підприємства не було можливості виконувати податкові обов'язки та є рішення про неможливість від податківців, 13.09.2023 р. відновилася можливість виконувати податкові обов'язки. Яка гранична дата повідомлення податківцям про відновлення можливості?
Не правильно :(

Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225, платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов'язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, зобов'язані повідомити, контролюючий орган про відновлення можливості виконання платником податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, податкового обов'язку не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми у порядку, передбаченому пунктом 8 цього розділу
Не правильно :(

Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225, платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов'язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, зобов'язані повідомити, контролюючий орган про відновлення можливості виконання платником податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, податкового обов'язку не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми у порядку, передбаченому пунктом 8 цього розділу
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225, платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов'язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, зобов'язані повідомити, контролюючий орган про відновлення можливості виконання платником податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, податкового обов'язку не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми у порядку, передбаченому пунктом 8 цього розділу
Не правильно :(

Відповідно до п. 5 розд. ІІ Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225, платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов'язку, та у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, зобов'язані повідомити, контролюючий орган про відновлення можливості виконання платником податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, податкового обов'язку не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків, шляхом подання повідомлення довільної форми у порядку, передбаченому пунктом 8 цього розділу
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо первинні документи знищено в результаті збройної агресії рф, чи є окрема процедура повідомлення про втрату?
Не правильно :(

Відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України і не можуть пред'явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток із положень статті 44 цього Кодексу застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності
Не правильно :(

Відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України і не можуть пред'явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток із положень статті 44 цього Кодексу застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України і не можуть пред'явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток із положень статті 44 цього Кодексу застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
ФОП – єдинник протягом січня-липня 2023 року перебував на спрощеній системі оподаткування 3-тя група 2%. Сума отриманого доходу становила за цей період 5 000 000,0 грн. До переходу на 3-тю групу 2% ФОП був платником єдиного податку 2 група. Яку суму доходу ФОП може отримати за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, як платник 2-ї групи?
Не правильно :(

Відповідно до пп. 9-1.4.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу
Не правильно :(

Відповідно до пп. 9-1.4.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу
ПРАВИЛЬНО :)

Відповідно до пп. 9-1.4.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу
Не правильно :(

Відповідно до пп. 9-1.4.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для вас нова сфера...
Ви надали до 25% правильних відповідей.

Схоже, є аспекти, в яких вам потрібно покращити свої знання щодо специфіки обліку та оподаткування для ФОП і ТОВ.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 2-3-4 жовтня, на яких спікери з власного досвіду розкриють всі нюанси та найактуальніші питання, пов'язані з оподаткуванням та обліком.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Схоже, ви вже маєте певне уявлення про ризики та порушення, які можуть призвести до втрати статусу платника єдиного податку для ФОП. Проте щоб стати справжнім фахівцем в цій сфері, рекомендуємо продовжувати ваше навчання та розширення знань.

Тому..

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 2-3-4 жовтня, на яких спікери з власного досвіду розкриють всі нюанси та найактуальніші питання, пов'язані з оподаткуванням та обліком.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже працюєте з системами опадаткування.
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Ваші знання в сфері порушень, за які ФОП можуть втратити статус платника єдиного податку, вже досить впевнені. Однак щоб досягти вершини компетентності, рекомендуємо звернути увагу на ті деталі, в яких ви маєте невідповідності.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 2-3-4 жовтня, на яких спікери з власного досвіду розкриють всі нюанси та найактуальніші питання, пов'язані з оподаткуванням та обліком.


P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Це дуже непогано :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

Чудово! Ви відмінно розбираєтеся в питаннях порушень, які можуть призвести до втрати для ФОП статусу платника єдиного податку. Ваший високий рівень знань у цій сфері робить вас справжнім експертом. Залишайтеся на хвилі актуальних подій та продовжуйте вдосконалювати свої навички.

Чекаємо Вас на серії безкоштовних вебінарів 2-3-4 жовтня, на яких спікери з власного досвіду розкриють всі нюанси та найактуальніші питання, пов'язані з оподаткуванням та обліком.

P.S. вже завтра я надішлю Вам новий відеоурок за даною темою..
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
2 жовтня о 15:00
відбудеться 1-й безкоштовний вебінар на тему:
"Закриття кварталу по ФОП: звітність, перехідні операції, ЄП, доходи"

Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не пропустити та бути вчасно